*_G.O Ms 118 - 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு மொழிப்பாட தேர்வுகளில் அதிரடி மாற்றம் - அனுமதி அளித்து அரசாணை_*Image may contain: textImage may contain: text