தரமான கல்வியை அளித்து சாதிக்கும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் அம்மை நாயக்கனூர் அரசு தொடக்கப் பள்ளி-தனியார் பள்ளியிலிருந்து அரசு பள்ளிக்கு திரும்பும் மாணவர்கள்