ஆசிரியர் பணியிடங்கள் குறைப்பு மூலம் தொடக்க ,உயர்நிலை ஆங்கில வழி அரசு பள்ளிகளுக்கு மூடுவிழா நடத்த திட்டம்!!! பத்திரிகை செய்தி.