ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம்-உண்மையில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு ?

No automatic alt text available.