கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மாணவர் சேர்க்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் அரசுப்பள்ளி