10,11,12ம் தேர்வு சான்றிதழ்களில் பெயர் திருத்தம் செய்து கொள்ளலாம்: தமிழக அரசு


10,11,12ம் தேர்வு சான்றிதழ்களில் பெயர் திருத்தம் செய்து கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தலைப்பெழுத்து, பிறந்த தேதி உள்ளிட்டவைகளை திருத்தம் செய்யலாம், இதனை முதன்மை கல்வி அலுலகத்தில் சரி செய்துகொள்ள கடைசி வாய்ப்பு என்றும் தெரிவித்துள்ளது.