மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் கிழியாதபடி non tearable paper-இல் இனி வழங்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்


10, 12ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்துக்கு 2 தாள்களாக இல்லாமல் இனி ஒரே ஒரு தேர்வு மட்டுமே நடைபெறும்.

மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் கிழியாதபடி non tearable paper-இல் மாணவர்களுக்கு இனி வழங்கப்படும்
-அமைச்சர் செங்கோட்டையன்