ஊதிய முரண்பாட்டை களைய ஒருநபர் குழுவுக்கு மனுக்களை அனுப்ப காலக்கெடு நீட்டிப்பு.