அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ், அரசாணை வெளியீடு, அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி, கருணை தொகைக்கு முற்றுப்புள்ளி