தொடக்கக்கல்வி - திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக விடுமுறை விடப்பட்டதற்கு ஈடு செய்ய வேண்டிய நாட்கள் - செயல்முறைகள்