காலியாக உள்ள கணினி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தல் - கணினி ஆசிரியர்கள் மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்!! -செய்தி : தினகரன் (ஈரோடு) 08-01-2018