தொடக்கக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் இடைநிலை ஆசிரியர் ஒருவர் M.com ,B.ed கல்வித்தகுதிக்கு இரண்டு ஊக்க ஊதியம் பெற முடியுமா ?தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் மூலம் பெற்ற தகவல்.!!!