தமிழகம் முழுவதும் அரசுப் பள்ளிகளில் வகுப்பறைகளை ஆக்கிரமித்துள்ள பயனற்ற மரப்பொருட்கள்.ஏலம்விட முன்வருமா பள்ளிக் கல்வித் துறை?