"செல்பி பிரியர்கள்" மனநேய்க்கு ஆளாகின்றார்கள்-புதிய ஆய்வில் தகவல்!!!