பேஸ்புக் புகைப்படத்தால் விபரீதம் மாணவனுக்கு டிசி கொடுத்த பள்ளி!!!