சாலையில் பெண்களிடம் கைவரிசை காட்டிய காலம் போயிடுச்சு , பள்ளி வகுப்பறைக்குள் புகுந்து ஆசிரியையிடம் செயின் பறிப்பு,