கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருநாட்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்புகன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மின்கம்பங்களை சீரமைக்கும் பணி நடைபெறுவதால் 05.12.17, 06.12.17 என இருநாட்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு