அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் வைப்பு நிதி கணக்குகளை பொது வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கிற்கு மாற்றக்கோரி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவில் பெற்ற தகவல்