அரசு பள்ளிகளில் பதிவேடுகள் பராமரிப்பு காரணமாக மாணவர்களின் கற்பித்தல் திறன் பாதிப்பு.மன உளைச்சலில் ஆசிரியர்கள்