விடுமுறை நாட்களில் பயிற்சியா? பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவால் ஆசிரியர்கள் கொந்தளிப்பு - தினமலர் செய்தி