பகுதி நேர ஆசிரியர்களை "நோட்டீஸ் " கொடுக்காமல் பணி நீக்கம் செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு!!!