சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் வட்டி விகிதத்தை 0.2 சதவீதம் குறைத்தது மத்திய அரசு; கிஸான் விகாஸ் பத்திரத்துக்கான வட்டி 7.5% இருந்து 7.3%ஆக குறைப்பு


No automatic alt text available.