வேலூர் மாவட்டம், சோளிங்கர் ஒன்றிய, உதவி தொடக்கக் கல்வி அலுவலகத்தில், மூன்று ஆசிரியர்களின் பணிப்பதிவேடுகள் காணாமல் போனது குறித்து, மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செய்முறைகள்