கழிப்பிட வசதி இல்லாததால் திறந்தவெளியை பயன்படுத்தும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள்,