இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை நீக்ககோரிய வழக்கு -தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்