பள்ளி வேலைநேரத்தில் அலுவலகம் வரக்கூடாது-முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்கள் உத்திரவு.