தொடக்கக்கல்வி - நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஆன பின் B.ED தேர்ச்சிக்கு ஊக்க ஊதியம் பெற்றிருந்தால் அதனை திரும்ப பெற வேண்டும் - DEEO உத்தரவு - செயல்முறைகள்