சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்த ஊதிய மாற்றம் தொடர்பான அறிவிப்பு. (விதி110ன்கீழ்)