அரசாணைகள் ,செயல்முறைகள் இல்லாத ஒன்றை ஆய்வு அலுவலர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் செயல்படுத்த இயலுமா??? - RTI பதில்.


No automatic alt text available.