அக்டோபர் மாத புதிய ஊதிய நிலுவைத்தொகையை 20.11.17 க்குள் பெற்று வழங்க வேண்டும்.பிறகு நவம்பர் மாத ஊதியம பில்் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும் நிதித்துறை செயலாளரின் கடிதம்