மாநில அரசுக்கு இணையான ஊதியமே போதும் !
No automatic alt text available.