டெங்கு கொசு புழு உற்பத்திக்கு வழிவகுக்க வேப்பனஹள்ளி தலைமையாசிரியர் சஸ்பெண்ட்