அரசுப்பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்ட அறிவியல் உபகரணங்களில் மோசடி - விசாரிக்க கோரிக்கை