ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு நிலுவை ஊதியம் வழங்க வேண்டி "தேசிய ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையம், தொடக்க/பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர்கள், முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மனு " - உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையம் உத்தரவு

THANKS : MR.GOPINATH-NAGAPATTINAM