நிதி உதவி பெறும் (Aided Schools) பள்ளிகளுக்கான 2017-ம் ஆண்டு பள்ளி வேலை நாட்கள் -மாதிரி விவரம்