பகுதி நேரம் மற்றும் தொலைதூர முறையில் பயில துறைமுன் அனுமதி & தடையின்மை கோரும் விண்ணப்பம்