ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் -திண்டாடும் 2000 ஆசிரியர்கள்

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் -திண்டாடும் ஆசிரியர்கள்---2000க்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் தங்கள் ஆட்சேபனையை உரிய ஆவணங்களுடன் காண்பித்தும்,வருகின்றனர் இவர்களுக்கு ஆனால் உரிய பதில்
இல்லாததால் அவர்கள் படும் பாடு திண்டாட்டமாகத்தான் உள்ளது