136 பின்னடைவு காலியிடங்களுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் நேரடி நியமனம்

136 பின்னடைவு காலியிடங்களுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் நேரடி நியமனம்.5 ஆண்டுகளில் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.மேலும் ..