ஆசிரியர்களுக்கு தகுதி சான்று வழங்கல்.நாளிதழ் செய்தி - தினமலர்

ஆசிரியர்களுக்கு தகுதி சான்று வழங்கல் நேற்று திருப்பூரில் 317 ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலகத்தில் தகுதிச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.