இந்திரா காந்தி பல்கலைக்கழக B.Ed நுழைவுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டது 

IGNOU ENTRANCE EXAM RESUSLT  2013