அரசு உத்தரவு மற்றும் அரசு அறிவிப்புகளில் தமிழ் தேதி அவசியம் போட வேண்டும் என்ற ஆணையை பின்பற்றவில்லையென்றால் அலுவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என அரசு அறிவிப்பு