9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை சேப்பாக்கம் அரசு விருந்தினர் மாளிகை அருகில் பாவலர்.க.மீனாட்சிசுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்றும் மாபெரும் பட்டினிப்போராட்டம்