வகுப்பறையில் மொபைல் போன் விளையாட்டு-கண்டித்ததால் மாணவன் தற்கொலை முயற்சி எங்கே போகிறது மாணவர் சமுதாயம்?

வகுப்பறையில் மொபைல் போன் விளையாட்டு-கண்டித்ததால் மாணவன் தற்கொலை முயற்சி மேலும் ......