• 10:16 AM
  • www.tntam.in

இன்று  (31.10.2013) இரட்டைப்பட்டம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசராணைக்கு வருகிறது.மேலும் வரிசை எண் 36-ல் விசாரணைக்கு வருகிறது.இன்றாவது  வழக்கு முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருப்போம்.


தகவல்-திரு.கலையரசன் -நாகப்பட்டினம் 

Wikipedia

Search results

Total Pageviews

Search This Blog

Follow by Email

join with face book

join with face book
facebook address- tamdgl

My Blog List

WELCOME TO TAM-NEWS TEACHERS BLOG ( www.tntam.in )

Blog Archive