இரட்டைப்பட்டம் இன்று (30.10.2013) வரிசை எண் 43 ல் விசாரணைக்கு வருகிறது

இன்று (30.10.2013) இரட்டைப்பட்டம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசராணைக்கு வருகிறது.மேலும் வரிசை எண் 43-ல் 
விசாரணைக்கு வருகிறது.இன்றாவது வழக்கு முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருப்போம்........