புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி நவம்பர் 17 மாநாடு.