தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தின் (TNGTA ) மாநில பொதுக் குழுக் கூட்டம் (29.09.2013) மதுரை

இடம் -H.N.D.S -மஹால் எதிரில் ,அம்பிகா தியேட்டர் ,அண்ணா நகர் -மதுரை-20