பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கு இணையான படிப்பில் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கும் பணி வழங்கிடுமாறு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்துக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.