அனைத்திந்திய ஆசிரியர் பேரவை -மாநில செயற்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட பாராட்டு தீர்மானங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள்