6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை ஆங்கிலம்/ தமிழ் வழிக்கல்வியில் அரசு/ அரசு நிதியுதவி பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் 2013-14ஆம் கல்வியாண்டிற்கான சிறப்புக் கட்டணம் பெறப்படுவதை, இரத்து செய்து, ஈடுசெய்ய நிதி ஒதுக்கி பள்ளிக்கல்வித் துறை உத்தரவு